Links

Zie ook deze uitgebreide linkspagina en deze en de Libertarisme Startpagina.

Boeken

  • Murray Rothbard, "For a New Liberty" (New York: Libertarian Review Foundation, 1985). Dit is algemeen boek over het libertarisme, met vooral veel aandacht voor de praktijk van een libertarische samenleving.
  • David Friedman, "The Machinery of Freedom" (La Salle: Open Court Publishing Company, 1989). Dit is vooral een verdediging van het libertarisme op grond van grotere algemene welvaart. Bovendien wordt in dit boek een beschrijving gegeven van het rechtssysteem van IJsland in de middeleeuwen, wat volgens de auteur een min of meer libertarische samenleving was.
  • Friedrich Hayek, et al., "Capitalism and the Historians" (Chicage: The University of Chicago Press, Phoenix Books, 1963). Dit boek laat onder meer zien dat zowel arm als rijk er in de 19-de eeuw door de industriële revolutie in welvaart flink op vooruit gingen.
  • Ayn Rand, "Atlas Shrugged" (New York: Random House, 1957). Dit boek is onder meer een verdediging, in romanvorm, van het kapitalisme en individualisme op morele gronden. Het boek is in 1990 in een Nederlandse vertaling uitgegeven door de Christian Morgenstern Uitgeverij onder de titel "Wereldschok".
  • Bruce Benson, "The Enterprise of Law" (San Francisco: Pacific Research Institute for Public Policy, 1990). Dit boek geeft onder andere een beschrijving van hoe particuliere rechtspraak werkt inde huidige Amerikaanse samenleving en hoe particuliere rechtspraak nog verder geïmplementeerd zou kunnen worden.
  • Terry Anderson en Donald Leal, "Free Market Environmentalism"(San Francisco: Westview Press, 1991). In dit boek schetsen de auteurs privé-eigendom en de markt als een alternatief voor overheidscontrole, voor het verkrijgen van een goed milieu.
  • Harry Browne, "How I Found Freedom in an Unfree World" (New York: Avon Books, 1974). Dit boek gaat niet zo zeer over politiek, maar is een boek met veel tips over hoe je in je eigen leven zo vrij mogelijk kunt zijn, in de zin van zoveel mogelijk doen waar je zin in hebt.

Zie deze pagina voor meer interessante boeken op het gebied van vrijheid.